This is all made possible thanks to:
• ERC Starting Grant, Nº 851179
• Proyectos de Generación de Conocimiento, PID2022-142374NB-I00
• Plan complementario de biotecnología aplicada a la salud - Galicia, INMUNOMACS-PRO.
• Fondazione Cariplo. Circular Economy: Promoting research for a sustainable future, 2022 call, Nº 2022-0437
• Ramón y Cajal contract, RYC2019-027199-I
• Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade, a USC e a UDC para completar as axudas ao persoal investigador principal dos programas do Consello Europeo de Investigación, 508/2020
• Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas, GRC, ED431C 2022/39 and ED431C 2018/39
• InTalent Programme UDC - Inditex
• Oportunius Programme
• Programa Estatal de I+D+I, CTQ2017-89166-R
Stacks Image 140
  • Stacks Image 116
  • Stacks Image 142
  • Stacks Image 2
  • Stacks Image 114
  • Stacks Image 120
  • Stacks Image 112
  • Stacks Image 149
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver