This is all made possible thanks to:
• ERC Starting Grant, Nº 851179
• InTalent Programme UDC - Inditex
• Programa Estatal de I+D+I, CTQ2017-89166-R
• Oportunius Programme
• Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas, GRC
Stacks Image 140
  • Stacks Image 112
  • Stacks Image 116
  • Stacks Image pp124_n4_n2
  • Stacks Image 114
  • Stacks Image 120